top of page

Bu yenilikçi kaplama, 100°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda etkinleştirilir ve 240°C'ye kadar son derece aşındırıcı ortamlara dayanabilir. 
Ürün, üretimin durdurulmasının mümkün olmadığı sıcak proses yüzeylerine uygulanır. 530 HA100, korozyon önleyici bariyer kaplaması olarak veya çok katmanlı polipropilen ve polietilen boru sarma için astar olarak kullanılabilir.

Resimac

530 HA100

530 HA100
bottom of page