top of page
Sıralı Pompa Optimizasyon Servisi

Sıralı Pompa Optimizasyon Servisi

Pompa istasyonunda paralel çalışan her pompanın debi, basınç, sıcaklık ve enerji değerleri özel patentli hassas sensörler ile ölçülür ve fabrika pompa performans eğrilerine göre verimlerinin tespiti yapılır.

Bu sayede hangi pompanın % olarak verimi, enerji maliyeti ve performansı ölçülerek pompa kombinasyonları belirlenir. Verimli çalışan pompalar devrede bırakılarak, düşük verimli pompalar devre dışı bırakılır.

Ölçüm sonrası belirtilen çalışma kombinasyonu ile çalıştırılan pompalarda tasarruf etmeye başlanır. Bu değerler %20 lere kadar ulaşmaktadır. Bu ölçümde hem verimli pompalar birlikte çalıştırılır, hemde bakım ihtiyacı olan, verimsiz çalışan pompalar belirlenir, bakımı ve kaplama vb. tasarrufa yönelik iyileştirme müdahaleleri yapılır.

( bu yöntemde düz mesafe, dirsekten uzak vb koşullar aranmaz, hemen pompa giriş çıkışlarından ölçüm sensörleri ile kablosuz olarak sonuçlar alınır. )

Su pompaları için sıralım pompa optimizasyonu, su dağıtım şebekelerinin önemli bir yönüdür. Verimli su temini sağlamak için pompaların ne zaman ve nasıl çalıştırılması gerektiğinin belirlenmesini içerir.

Bu hizmet ile hiç yatırımsız %5 ile %25 arasında pompa istasyonunun daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Pompa performans testi ile hangi pompaların birlikte daha verimli çalıştığı belirlenir ve raporlanır.

Daha ileri seviyede kalıcı olarak bu izleme sistemini SCADA ya entegre edebilir, ve gerçek saha verilerine, pompaların gerçek verimlerine göre sıralı pompa çalışmasını sağlayabilirsiniz.

background.webp
bottom of page