top of page
Pompa Network Optimizasyon

Pompa Network Optimizasyon

Pompa istasyonlarınızın birlikte çalışma performansını izleyebilir, raporlayabilir, iyileştirebilir ve daha verimli yönetebilirsiniz.

Pompa istasyonlarının birlikte çalışmaları yüksek doğrulukta performans paremetrelerinin ölçümü ile mümkündür. (debi, basınç, sıcaklık, seviye vb)

Mevcut SCADA verileriniz ile birlikte gelişmiş test ekipmanlarımızın verileri birlikte değerlendirilerek optimize edilmiş yaratıcı raporlamalar yapılabilmektedir. Eksik, ölçülemeyen veriler mühendislerimiz tarafından ölçülür ve anlamlı analiz raporlarına dönüştürülür. Bakım planı, verimlilik analizleri, yenileme projelerinin yapılması, kullanım ömrü maliyeti , karbon tüketimleri, dekarbonizasyon, maliyet hesapları gibi birçok raporlama mümkündür.

Tek bir pompa istasyonunun verileri alınır, izlenir ve performans raporları oluşturulur. Ayrıca birlikte çalışan istasyonların da performansları eş zamanlı ölçülerek birlikte çalışma performansları raporlanır.

SCADA sisteminden alınan veriler ile ölçümü yapılan hassas değerler birlikte değerlendirilir ve analiz edilir. Network (ağ) seklinde çalışan pompa istasyonlarının hidrolik modellemesi, sürekli performans izlemeleri ve daha uzun performans izlemeleri yapılarak ölçülür.

Toplanan veriler gelecekte yapılacak yatırımlar, modernizasyon çalışmaları, yenileme , bakım ve onarım faliyetleri gibi son derece önemli konularda güvenilir raporlar oluşturulmasını destekler.

Ileri hesaplama ve tahmin modelleri, algoritmalar istasyon ve çoklu istasyonlu pompa sebekelerinin optimize edilmesi için ideal karar destek çıktıları sunar.

Tasarrufları artıracak analiz ve sonuçlar bu çalışmaların ana hedefidir. Sistemler analiz edilir, talebi karşılayacak en düşük maliyetli pompalama hesapları yapılır ve bu hesaplamalar SCADA sistemine entegre edilir. Istasyon bazlı m3-kw-TL, pompaların tekil ve istasyon bazlı verimlilikleri, maliyetleri ve mekanik durumları diğer pompa istasyonları ile arasındaki farklıkılar, kıyaslamalar detaylı olarak raporlanır.


background.webp
bottom of page