top of page

Deniz Suyu - Tuzlu Su Kaplamaları

Deniz suyu kaplamaları

Deniz suyu ve normalde deniz suyuyla ilgili olan ortamlar herhangi bir pompayı ve çevresini son derece etkiler. Pompa ve tesisat malzemelerinin paslanmasına neden olabilecek her faktör nem, hava ve tuz gibi maddeler bulunur. Deniz suyu genel olarak 30 g ila 40 g arasında tuz/l su içerir (30.000-40.000 ppm tuzluluk) ve sıcaklık normal olarak 0 ila 40 °C arasında değişir. Deniz suyu arıtma tesisleri için sıcaklıklar ve tuzluluk oldukça yüksek olabilir. Acı su genel düzeyde 0,5-30 g tuz/l su içerir. 0,5 g tuz/l'den az tuz içeriği içilebilir su olarak kabul edilir.

Herhangi bir deniz suyu, salamura, - tuzlu su/desalinasyondan gelen suyu 65 °C'ye (opsiyonel olarak 85 °C) kadar sıcaklıkta gelişmiş kaplama çözümlerimiz ile metal ürünlerde uygulayabiliyoruz.

Benzer şekilde yosun oluşumu, yüzeyin kaplaması gibi (midye vb) de kaplama çözümlerimiz ile sorunlara çözümler öneriyoruz.

Tüm deniz suyu ve benzer sıvılar için kaplama çözümlerimiz ile pompalar ve diğer ekipmanlardaki iç kısım uygulamalarımıza ek olarak dış yüzey korozyon önleme için özel kaplama/C4-M kategorisinde boya/kaplama ile çözümler sağlıyoruz.

Özellikle mevcut ekipmanların kaplama/tamir bakım işlemlerinde yüzey hazırlığı ve temizlik son derece kritik/önemlidir. Bu işlem doğru yapılmadığı takdirde uygulama başarısız /kısa süreli bir çözüm olabilir. Momentum, özel temizlik, klor, tuz ve kontaminasyon testleri ile malzeme içindeki tuz oranını ölçer ve bu işlem tamamlanıncaya kadar süreç devam eder. Yüzey hazırlığı uluslararası standartlarda SA 2,5 (75 mikron) yapılır ve test edilir.  Uygulama için uzman desteği/görüsü talep edebilirsiniz.

background.webp
bottom of page